top of page

Gammelkirkeslavisk grammatikk

Jan Ivar Bjørnflaten

Hermes Forlag, Oslo 2022
xiv+127 sider

ISBN 978-82-8034-209-6 (paperback)

Pris kr. 289,-

ISBN 978-82-8034-214-0 (e-bok)

Pris kr. 89,-

PSPG 1

Philologia sub platano : Series grammatica (PSPG),

ISSN 2703-9854 (trykt utg.), bind 1.

Red. Amund Bjorsnes, Norsk filologisk institutt.

www.philology.no/pspg

Philologia sub platano (PSP), 

ISSN 2703-9846 (trykt utg.), bind I.

Red. Amund Bjorsnes, Norsk filologisk institutt.

Denne gammelkirkeslaviske grammatikken er den første på norsk og den første på noe nordisk språk. Boken er også første bind i serien Philologia sub platano: Series grammatica (PSPG), utgitt av Norsk filologisk institutt i samarbeid med Hermes Forlag.

Jan Ivar Bjørnflaten (f. 1949) er professor emeritus i slaviske språk ved Universitetet i Oslo. Han har undervist i gammelkirkeslavisk siden 1990-tallet, i tradisjonen etter Terje Mathiassen (1938– 1999), Christian Stang (1900–1976) og Olaf Broch (1867–1961).

bottom of page