top of page
gjenoversettelse.png

Gjenoversettelse av hellige tekster

Nora S. Eggen, Nina Zandjani og Tor Ivar Østmoe (red.)
Oslo 2019
pp. 271
ISBN 978-82-8034-204-1
Price NOK 399

Denne boken handler om valg som gjøres når tekster oversettes, nærmere bestemt når hellige tekster gjenoversettes. Å undersøke en tekst som gjenoversettelse er å spørre hvordan den gjenspeiler eller posisjonerer seg i forhold til tidligere oversettelser av samme tekst, enten dette gjelder i den løpende, oversatte teksten eller i omkringliggende tekst som omslag, noter eller kommentarer.

 

De åtte bidragene i denne boken behandler kanoniske religiøse tekster, med unntak av ett som omhandler visdomslitteratur, en form for litteratur som ofte refererer til religiøse tekster. I boken diskuteres hvordan slike tekster oversettes, og belyses både felles og spesifikke trekk ved oversettelse av slike tekster innenfor forskjellige tradisjoner.

 

Bidragene springer ut fra symposiet Gjenoversettelse av hellige tekster i Skandinavia som ble holdt 11. mars 2016 ved Universitet i Oslo.

Innhold

NORA S. EGGEN, NINA ZANDJANI OG TOR IVAR ØSTMOE

Innledning..............................................................................................................1

JORUNN ØKLAND Gjenoversettelse av hellige tekster: Teoretiske overveielser, verdiforhandlinger og politiske konsekvenser..........................................................................................................5

 

CHRISTINE AMADOU «Det er dog bedre slet ikke at læse bibelen, end at læse en forfalsket udgave»: Språklig og religiøs identitet i de første katolske bibeloversettelsene til norsk................................................................................29

 

TOR VEGGE OG ÅRSTEIN JUSTNES Forhandlinger med «grunnteksten»: Bibelselskapets nyere oversettelser av Det nye testamentet...............................41

 

REIDAR AASGAARD Mellom evolusjon og revolusjon: Om å gjenoversette Det nye testamentet....................................................................................................54

TOR IVAR ØSTMOE Referat eller fortelling? Teologi og litteratur i tre replikker i Bibelen...............................................................................................................89

 

NORA S. EGGEN 

Modalitet i oversettelse: Eksempler fra koranoversettelse...............................109

 

ULRIKA MÅRTENSSON

En teoretisk tolkning och nyöversättning av Koranen......................................139

 

NINA ZANDJANI

Om å oversette Rosenhagen: Når Koranen og Bibelen møtes..........................237

bottom of page